Frie Fuglers Forlag, Postboks 69 Bøler, 0620 Oslo. E-post: post@frie-fugler.no

 

> BESTILLE

> ANDRE BØKER FRA FORLAGET

> FJORÅRETS BOK

 

 

Sæterkrysset ca 1930. Fra Tom Schibbyes postkortsamling. Mer om forsidemotivet > HER

Aktuell historie III:
Nordstrand og Østensjø – før og nå

ved Gunnar Pedersen
Frie Fuglers Forlag, november 2010
Utgitt i samarbeid med Nordstrands Blad
Innbundet, 160 sider
Gjennomillustrert

ISBN: 978-82-995415-5-8
Kr. 298,-

 

Lokalhistorie fra Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø
Gardister stormet scenen på Nordstrands bads revyteater i 1901. Foranledningen var at revyen drev gjøn med det militære. Gardistene rev uniformen av en av skuespillerne, men fikk senere refs for dette. Opptrinnet på revyteateret som brant ned i 1914, er blandt historiene som blir fortalt i boka. Vi får også høre om hvordan familien Thorson startet med dyrene på Ekeberg, noe som senere skulle utvikle seg til både rideskole og besøksgrård. Og vi får høre om Erik Byes motstandsaktivitet under krigen og om hvordan Lambertseter vokste fram som drabantby.
   «Aktuell historie III» bringer et tredvetalls historier som sprer seg i tid fra 1700-tallet og fram til omkring 1960. Geografisk er historiene spredt utover alle de tre bydelene boka omhandler; Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø.

    Gunnar Pedersen har sine ukentlige lokalhistoriske spalter i Nordstrands Blad, og for tredje år på rad samles et knippe av disse historiene i bokform. Pedersen, som selv er vokst opp på Bekkelaget, har trålet gjennom en rekke lokalaviser, årbøker fra ulike lag og foreninger og andre trykksaker på jakt etter de gode lokale historiene. Og han har selvfølgelig snakket med mennesker, unge og særlig gamle.
  En stor mengde historiske bilder, kart som plasserer de omtalte stedene og nyttige faktabokser gir et godt bilde av de tre bydelenes historie. Den historiske oversikten med viktige årstall for distriktet er også spennende og nyttig lesning.

Boka selges i distriktets bokhandlere og på enkelte eldresentre og bibliotek samt på Sandbakken Markastue i Østmarka.

Den kan også bestilles direkte fra forlaget > HER

INNHOLD:
> KART SOM VISER DE OMTALTE STEDENE

Del 1: Fram til 1900
1 Scheiblers Skovheim
2 Østensjø gård
3 Oberst Johan Wilhelm von Øtken
4 De driftige urmakerne Lie
5 Thilesens skole i Bekkelagsveien
6 Bjørnerudmordene
7 Gamle Hansen paa Simensbråten
8 Klemetsrud-sagnet
9 Plankekjøring gjennom Østmarka
10 Kong Oscar I’s besøk på Malmøya

Del II: Fra 1900 til 1940
11 Hans Sørlie var grensevakt i 1905
12 Ulvøya – perlen blant bosteder i Aker
13 «Itno» og «Halvtønna»
14 Byoriginalen Snipp-Møller
15 Plasskrangel på rutebåten Ceres
16 Familien Thorsons liv
17 Nordstrand Bad og Nordstrandaffæren
18 Julestri på Burud
19 En skomaker og en altmuligmann
20 Fra Oppsal til Speed-hytta ved Elvåga
21 Minner fra Ljansbruket og brannen i 1913
22 «Min hytte er mitt slott»

Del III: Fra 1940 til i dag 104
23 Erik Bye og annen verdenskrig
24 Modige menn ga oss vår frihet
25 Ulsrud Hageby
26 Innflytting på Bøler
27 Fjellmaleriene ved Sandbakken
28 Julebagst til uteliggere
29 St. Hans-fest på Klemetsrud
30 Hjelp, vi manglet telefon!
31 Lambertseter blir til
32 Nissemøte i Tallberg-åsen

> KART SOM VISER DE OMTALTE STEDENE

Forsidebildet: Sæterkrysset
Bildet er fra ca. 1930 og hentet fra et postkort som ble gitt ut med enerett O. B. Grimstvedt som var bokhandelen som lå litt lenger ned i Nordstrandveien.
Bygningen til venstre, som fortsatt ligger der, var kolonial drevet av Ragnvald Østlie. I det lille huset foran («Trill-inn» i dag) lå det et bakeri. Til høyre for krysset (midt i bildet) lå Undelis kolonial. I underetasjen av butikken lå barbersalongen til Glemming og en kiosk hvor alle nordstrandsfolk på 17. mai fikk seg årets første is.
Foran til høyre lå, som i dag, en bensinstasjon. Den gangen var det Filip Hult som drev stasjonen som solgte bensin fra Standard Oil (senere Esso). Kilde: Tom Schibbye.

> SE  OGSÅ  INNHOLDET  I  FJORÅRETS  BOK