Frie Fuglers Forlag, Postboks 69 Bøler, 0620 Oslo. E-post: post@frie-fugler.no

  Thomassen

> MER OM BOKA

 ARTIKKEL   |   FAKTA   |   TEKST FRA "ØSTMARKA FRA A TIL Å"

Artikkelen nedenfor er hentet fra "Nytt fra Østmarka" nr. 3/03 i serien «Stuene i Østmarka».
Tekst: Even Saugstad.
Artikkelen er kun i liten grad ajourført etter den sto på trykk

Østmarkkapellet:
Vafler, kaffe og Gudstjeneste
Dette er et sted hvor gudsordet står i sentrum og kafédriften er en bieffekt. Men ikke desto mindre en hyggelig bieffekt!

På en flott, furukledd kolle over Rundvann ligger Østmarkkapellet. Her har det helt siden 1957 blitt holdt gudstjenester kombinert med enkel servering i kafé-fløyen. Stedet ligger sentralt i Marka med både røde preparerte løyper og gode blåe stier i alle retninger. For den som kommer pr. sykkel eller har med barnevogn går det skogsvei inn fra Grønmo.

Gammel idé
Allerede i 1938 startet planene om et sportskapell i Østmarka. Det var sogneprest Bastiansen som tok initiativet og fikk samlet inn penger og startet forhandlinger med Aker kommune om tomt. Først var kapellet planlagt reist på Høyås mellom Øgården og Gullsmeden, men reguleringen av Elvåga til drikkevann gjorde at kommunen i stedet foreslo plassen der det nå ligger.
   Kapellet med kafeteria og peisestue sto ferdig til innvielse i 1957. En overnattingsfløy som har plass til 30 ble bygget i 1975, og her har konfirmasjonsgrupper, skoleklasser og andre organisasjoner gode muligheter for overnatting, gjerne kombinert med dugnad. For her på Kapellet blir det meste utført av frivillige, enten det er vaffelsteking, oppvask eller vedhogst.

Fra Indremisjonen til lokale krefter
Det var Oslo Indremisjon som eide og drev stedet de første årene. Så tok Kirkens bymisjon over. I 2000 var det igjen eierskifte og nå ble Stiftelsen Østmarkkapellet opprettet med krefter fra menighetene i Søndre Aker prosti. Bygninger og tomt ble overdratt vederlagsfritt til de nye eierne.
   Hver søndag utenom ferietidene blir det holdt gudstjeneste i kapellet kl. 12.00. Klangen fra kirkeklokka kan høres godt ut over de furukledde åsene rundt Rundvann og Smalvann når gudstjenestetida nærmer seg. Og før og etter gudstjenesten er den trivelige kafeen åpen.
   – Salgsslageren er utvilsomt vafler, med eller uten brunost og syltetøy. Solbærtoddy og kaffe er populært tilbehør, men vi selger også brus og diverse godteri, forteller Kjell-Gunnar Fjeldstad i stiftelsens sekretariat. Han tar imot bestillinger fra grupper som ønsker å overnatte på kapellet og ønsker nye og gamle gjester velkommen. Han nevner også at de før jul hvert år arrangerer kanefart og fakkeltog opp til kapellet, med påfølgende kveldsgudstjeneste og grøtfest. – Kommer du ikke i julestemning da, så vet ikke jeg, sier Kjell-Gunnar Fjeldstad.
   Fine utgangspunkt for turen inn til Østmarkkapellet, er Rustadsaga, Skullerudstua eller Grønmo. Vil du kombinere kapell-turen med andre mål og aktiviteter, kan vi anbefale bading i Rundvann, tur over Spinnern til Sandbakken eller leting etter Milorg-hula øst for Smalvann som ble brukt som våpenlager under krigen.

Østmarkskapellet slik de første planene så ut. Her skulle presten kunne preke fra verandaen over inngangen under friluftsgudstjenester. Arkitekt Brustad.

Fakta: Østmarkskapellet
Beliggenhet: Ved Rundvann
Åpningstider: Søndager fra 11.00 til 14.00.
    Kaféen er stengt under gudstjenesten (ca 12.00 - 12.45)
Sitteplasser: ca 100 i kaféen/peisestua, ca 200 i kiken (+ overnattingsplass til 25)
Byggeår: 1957
Eier: Stiftelsen Østmarkskapellet
Avstander: Rustadsaga 3,5 km
    Grønmo 1,5 km
    Sandbakken 4,5 km
Nettsider: http://www.ostmarkskapellet.no


Østmarkskapellet. A5 Oslo. Sportskapell mellom Rundvann og Smalvann. Gudstjeneste og åpen kafeteria hver søndag. Første byggetrinn, kafeteria og peisestue, sto ferdig i 1954. Kapellet ble innviet i 1957, mens et tilbygg for overnatting sto ferdig i 1975. Østmarkskapellet er tegnet av arkitektene Hugo Brustad og Harald Hille og de bibelske skikkelsene i alteret er skåret ut av Torvald Moseid. Tomt og bygningsmaterialer ble gitt av kommunen. Kapellet har 200 sitteplasser mens overnattingsfløyen har sengeplass til 30.
   Allerede i 1938 startet planleggingen av et skogs­kapell i Østmarka. Det var sogneprest Alf B. Bastiansen som tok initiativet og fikk samlet inn penger og startet forhandlinger med Aker kommune om tomt. Først var kapellet planlagt reist på Høyås mellom Ødegården og Gullsmeden, men reguleringen av Elvåga til drikkevann gjorde at kommunen i stedet foreslo dagens plassering. Vel så viktig som å få et gudshus i skogen, var å få et serveringssted og turmål for den stadig økende befolkningen i drabantbyene i Oslo øst. Skytten, Gullsmeden og plassene rundt Nøklevann hadde tidligere servering, men var nå stengt og revet på grunn av drikkevannsrestriksjonene. Serveringsbehovet var derfor et viktig argument for å få kapellet reist.
   Kapellet lå strategisk til i enden av den første lysløypa som ble anlagt i Østmarka (1959) som startet ved Rustadsaga. Kaféen i kapellet hadde åpent flere hverdagskvelder i skisesongen de første årene etter at lysløypa ble anlagt. Lysløypa gjorde også at kapellet fikk innlagt strøm, mens man de første årene måtte klare seg med vedfyring og parafinlamper.
   Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (tidligere Oslo Indremisjon) eide tidligere kapellet og drev det med god hjelp fra blant annet konfirmantgrupper, kristne skolelag og andre ungdomsgrupper i nærområdet. Kapellet ble i 2000 overdratt vederlagsfritt til Stiftelsen Østmarkskapellet, som består av menighetene i Søndre Aker samt Oslo KFUM/KFUK.

Litteratur: «Østmarkskapellet 50 år», Thorleif Waaler, 2004.

 

> TIL TOPPEN AV SIDEN