Frie Fuglers Forlag, Postboks 69 Bøler, 0620 Oslo Tlf 22 61 88 00 E-post: post@frie-fugler.no

 
HJEM
OM BOKA
 smakebiter
 bestille
 oppdatering
 ta kontakt
 fakta
 
OM ØSTMARKA
 badeplasser
 bålsteder
 høyeste topper
 kart
 lysløyper
 naturstier
 serveringssteder
 speiderhytter
 
 linker og adresser

 

Siste oppdatering, 04.03.13

Oppdatering

Her finner du rettelser og oppdateringer som har kommet inn etter at 1. opplaget av boka ble trykket.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å

A

 

B

 

D

.

E

Erikstad. H7 Enebakk. EKSISTERENDE TEKST: Nordøst for Orderud og Brynjulstad. Opprinnelig plass under Orderud, ryddet omkring 1820. siste husmann på plassen var skomaker Erik Paulsen som levde her fram til 1895. Plassen ble solgt ut og ble selvstendig bruk i 1905 og har stadig fastboende. RETTELSE: Ikke lenger fastboende.

F

G

Geiterud. (Gjeiterud) D4 EKSISTERENDE TEKST: Lørenskog. Tidligere husmannsplass under Losby (Østmork) på Geiterudtangen nord i fløyta. Eneboeren Rønnaug Geiterud holdt til her tidlig på 1800-tallet. En låve sto fortsatt i 1912. TILLEGGSTEKST: Etablert som husmannsplass ca 1846.

H

Høgmyrholtet. (Høymyrholtet) D5 EKSISTERENDE TEKST: Lørenskog. Ås sør* for Skålsjøen. I dette området hadde en motstandsgruppe fra Lørenskog tilhold under krigen. Gruppa hadde, i motsetning til Milorg, kommunistiske sympatier. RETTELSE*: Skal være nord for, ikke sør for.

I

 

J

 

K

Knuttjern. C3 EKSISTERENDE TEKST: Lørenskog. 252 moh. Øst for Elvåga, ved veien som går opp fra Hauger ved losbyveien. Drikkevannsrestriksjoner – vannet er drikkevannskilde for søndre Hauger gård. Det heter seg at navnet kommer av at en som het Knut druknet her. Hytte i privat eie nordvest for vannet, oppført like før* krigen av Nils ihlen som eide store deler av skogen øst for Elvåga. RETTELSE*: Hytta var i bruk i 1932 og var sannsynligvis reist en gang på 1920-tallet, kanskje enda tidligere. (Kilde: Anne Marie Torgersen)

L

 

M


N

 

O

P

R

S

Sarabråten. :: A3 UTDRAG AV EKSISTERENDE TEKST: Oslo. Heftyefamilien kjøpte Sarabråten i 1856 av grosserer Chr. Schou . RETTELSE: ?Bankier og konsul Thomas Heftye overtok ­Sarabråten-eiendommen av sin far og startet bruken og utvidelsen av stedet i 1856. Faren hadde kjøpte Sarabråten i 1840 av grosserer Chr. Schou.

T

U

 

V

Ø

 

 

 

 


Har du kommentarer/rettelser etc, send dem til: post@frie-fugler.no

> TIL TOPPEN AV SIDEN