Frie Fuglers Forlag, Postboks 69 Bøler, 0620 Oslo. E-post: post@frie-fugler.no

  Thomassen

> MER OM BOKA

 ARTIKKEL   |   FAKTA   |   TEKST FRA "ØSTMARKA FRA A TIL Å"

Artikkelen nedenfor er hentet fra "Nytt fra Østmarka" nr. 1/02 i serien «Stuene i Østmarka».
Tekst: Even Saugstad.
Artikkelen er kun i liten grad ajourført etter den sto på trykk

Skulerudstua i Lørenskog:
Nytt serveringssted i gammel bygning

Med Østmarka i ryggen og Lørenskogs svakt kuperte jordbrukslandskap i front, kan du innta matpakke, kaffe og vafler i historiske omgivelser på Skulerudstua. Bygningen er fra 1669 og sannsynligvis kommunens eldste hus. I 1998 ble det åpnet enkel servering i stua.

Skulerudstua i Lørenskog må ikke forveksles med den større og mer kjente stua av samme navn i Oslo. Lørenskogs ny-gamle serveringssted ligger innerst i Vålerveien som er en blindvei uten biltrafikk som tar av fra Losbyveien like etter den nedlagte Fredheim skole.

Vafler og hallingkast
Det er Leikarringen Hunar som står for serveringen som er åpen hver søndag fra midt i september til ut april. Terje Hjørnevik i leikarringen forteller at det særlig er barnefamilier og pensjonister som benytter seg av tilbudet. Med snaue to kilometers tur fra parkeringsplassen ved Fredheim skole er det et fint mål for dem som vil ha en lett og kort tur. Men for den som vil ha en langtur, kan også stua være et fint mål. Turen fra for eksempel Bøler/Oppsal går på sti og vei i et variert Østmarkaterreng. Skulerudstua kan du nå pr. sykkel – enten direkte fra Losbyveien eller via Mariholtet, demningen, Knuttjern og en kort og god trillesti siste stykket ned til stua. Vinterstid er det kjørt opp skiløyper som knytter stua sammen med løypenettet i det øvrige av marka.
            – Det er særlig kaffe og vafler som er populært hos de besøkende sier Hjørnevik, som kan fortelle om søndager med nærmere 200 gjester og 15 liter vaffelrøre. – Men hvis været er grått, kan vi risikere at kun noen ganske få legger turen om Skulerudstua, sier Hjørnevik. Det er leikarringens 50 medlemmer som sørger for driften på dugnad. Og med leikarringsfolk bak disken, kan turfolket være så heldige å få en danseoppvisning på kjøpet. Og de gangene Hunar-medlemmene svinger seg i dansen på Skulerudstua, er det til trekkspillmusikk av stedets nærmeste nabo, Martin Lorentzen.

Gammel storgård
Skullerud gård var en gang en stor gård. Så seint som i 1954 var det 3 hester, 12 kuer, 8 ungfe samt griser og høner på gården. Og det har opp gjennom tidene hørt store skogområder til gården i tillegg til husmannsplasser og seter. Skullerud kan ha blitt ryddet allerede i vikingtida. Våningshuset som står der i dag, er satt sammen av to stuer, den eldste muligens så gammelt som fra 1669. Den andre delen er fra 1770 og hadde opprinnelig jordgulv. Bygningen er en av de få gjenværende slike hus fra 1600-tallet og er bygdas eldste. Lørenskog sparebank hadde sine første lokaler her.
            Fra 1749 eide Peder Cudrio Skullerud gård. Peder og kona Karen eide etterhvert store deler av Østmarka: Losby skog, Rausjø skog og områdene mot Krokhol. Gården har opp gjennom årene i perioder hatt samme eier som Losby bruk, men i andre perioder vært selvstendig gårdsbruk. På 1960-tallet opphørte gårdsdriften, men den store låven ble stående helt fram til 1980. Låvebrua i stein er det eneste som fortsatt minner om at det her en gang var en storgård.
            Lørenskog kommune kjøpte stedet i 1974 og den dyrkede marka rundt huset er nå forpaktet bort til nabogårdene. Et kraftig restaureringsarbeide startet på 90-tallet for å få det meget nedslitte men verneverdige våningshuset i skikkelig stand. Stua leies ut til sluttede selskaper av kommunens kulturkontor.
            Skullerud skrives med med både en og to l’er. Navnet kommer av mannsnavnet Skule og rud som betyr rydning – altså plassen som Skule ryddet.

Natursti
Like bak Skullerudstua starter naturstien «veidemannstien» som er satt opp av Lørenskog Jeger- og fiskerforening. Løypa har poster som forteller om skog og skogbruk samt noe informasjon av mer lokal karakter. Blant annet er det satt opp en modell av en vannmølle i bekken opp mot Skullerudtjern. naturstien er merket med blå merker og går i tre sløyfer opp mot Skullerudtjern. Her er det fin rasteplass med gapahuk.

Skullerud gård i 1955. Låven ble revet i 1980 og våningshuset som i dag kalles Skullerudstua skimtes mellom trærne. (Bildet er håndkolorert) (Foto: Lørenskog kommune)

Et møysommelig restaureringsarbeide ble utført av Lørenskog kommune for å få Slullerudstua slik den nå ser ut. (Foto: Bjørn Berre, Lørenskog kommune)

Et trivelig inventar gjør markastua til et populært sted å besøke både for turfolket og for de som leier stedet til sluttede selskaper. (Foto: Bjørn Berre, Lørenskog kommune)

Slik så Skullerudstua ut i 1954 mens det ennå var gårdsdrft på stedet. Huset ble panelt under restaureringen kommunen gjorde på 90-tallet. (Foto: Lørenskog kommune)

Fakta: Skulerudstua i Lørenskog
Beliggenhet: I enden av Vålerveien, vest for Losbyveien
Åpningstider: Søndager 11.30 - 15.00. Stengt fra 15. mai til ca 15. september
Tlf. 67 92 95 00 (Lørenskog kommune)
Sitteplasser: Ca 20
Byggeår: Ca 1669. Kraftig restaurert i 1994/1995
Drift: Leikarringen Hunar
Eier: Lørenskog kommune
Avstander: P-plassen, Fredheim skole: 2 km
            Vangen: 11,5 km
            Mariholtet: 5,6 km
Nettsider:
http://www.akersmus.no/?mid=259&pid=203


Skulerud. (Skullerudstua, Skullerud gård) C2 Lørenskog. Mellom Knut­tjern og Losbyveien, innerst i Vålerveien. Siden 1998 har det vært enkel servering her på søndager. Gården ble trolig ryddet allerede i mid­delalderen. OBS: Må ikke forveksles med Skullerud og Skullerud­stua i Oslo (som vanligvis skrives med to L’er). Våningshuset som står her i dag er satt sammen av to bygninger, den eldste muligens så gammel som fra 1669, og er av de få gjenværende 1600-talls trebygningene i Akershus og muligens det eldste våningshuset i Lørenskog. Stua hadde opprinnelig jordgulv. Skulerud gård hadde egen, stor skog som først ble eid av Peder Reedtz. Peder Cudrio på Losby var eier fra 1749. Gården har opp gjennom årene i perioder hatt samme eier som Losby Bruk, men i andre perioder vært selvstendig gårdsbruk. På 1960-tallet opphørte gårdsdriften, men den store låven ble stående fram til 1980. Låvebrua i stein er det eneste som fortsatt minner om at det her en gang var en storgård. Lørenskog Sparebank ble etablert i 1859 og hadde sine første lokaler på Skulerud hvor bankens kasserer bodde. I 1862 gikk banken til innkjøp av sitt første penge­skrin. Lørenskog kommune overtok Skulerudstua i 1974 og den er nå en del av Lørenskog bygdemuseum. Et betydelig restaureringsarbeide ble foretatt i 1994/95 for å få det meget nedslitte, men verneverdige våningshuset i skikkelig stand. Leikarringen Hunar står for servering her på søndagene. Natursti starter rett vest for stua. Stien er laget og blir vedlikeholdt av Lørenskog Jeger- og Fiskerforening og går under navnet «Veidemannstien». Løypa går helt opp til Skullerudtjern og har poster som forteller om skog, jakt og fiske samt en modell av et vannhjul. Rasteplasser underveis og permanent gapahuk ved vestsiden av Skullerud­tjern. Skulerud har fått navn av mannsnavnet Skule – plassen Skule ryddet.

 

> TIL TOPPEN AV SIDEN